Psychodiagnostisch onderzoek

Met behulp van een psychodiagnostisch onderzoek wordt geprobeerd een verklaring te vinden voor problemen van het kind op het gebied van leren, gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik gebruik daarvoor standaard geaccepteerde meetinstrumenten. Daardoor is het mogelijk de ontwikkeling van uw kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten.

Na afloop van het psychodiagnostisch onderzoek wordt een uitgebreid verslag geschreven waarin een conclusie, advies en behandelmogelijkheden zijn opgenomen. Dit verslag wordt toegelicht in een adviesgesprek.

Mogelijke onderzoeksvragen kunnen onder andere zijn:

 • Wat zijn op cognitief gebied de sterke en zwakke kanten van het kind?
 • Waarom is het kind zo snel afgeleid? Waarom kan het kind zich zo slecht concentreren?
 • Waarom is het kind zo druk?
 • Waarom heeft het kind driftbuien of woede-uitbarstingen?
 • Is er sprake van faalangst bij het kind?
 • Wat is de oorzaak van de angsten van het kind?
 • Wat is de oorzaak van de sombere stemming van het kind?
 • Wat kan er worden gezegd over het zelfbeeld van het kind?
 • Wat is de gezinsbeleving van het kind?

Er zijn verschillende soorten onderzoek. De hulpvraag bepaalt welke vorm gekozen wordt:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar de gezinsbeleving