Psycho-educatie

Door middel van psycho-educatie wordt geprobeerd om kinderen of jongeren, hun ouders of verzorgers en/of leerkrachten uitleg te geven over de problematiek van het kind. Wat zijn bijvoorbeeld kwaliteiten en beperkingen van een kind met ADHD of een ASS (autisme spectrum stoornis)? Wat betekent dit in het dagelijkse leven? Het doel van psycho-educatie is dat een kind zichzelf en zijn of haar gedrag beter gaat leren begrijpen en daardoor gaat leren hier in het dagelijkse leven mee om te gaan. Het is van belang dat ook bij ouders of verzorgers meer acceptatie ontstaat, zodat zij de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren en probleemgedrag van hun kind kunnen helpen verminderen.