Acceptance & commitment therapie

Acceptance Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Jongeren leren om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor hen zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

Aan de hand van het 6 of 12 sessie programma ACT your way krijgen jongeren inzicht in wat zij echt belangrijk vinden en hoe ze hun eigen weg kunnen volgen. Jongeren tussen 15-25 jaar gaan aan de slag met het werkboek ACT your way om te ontdekken wat bij hen past en te doen wat ze graag doen. Tegelijkertijd leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met wat ze niet kunnen veranderen: hun eigen gedachten en gevoelens. Hierdoor maken ze eigen keuzes in situaties waarin ze stress ervaren.