Acceptance & commitment therapie

Acceptance Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Jongeren leren om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor hen zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.