Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie gaat de aandacht vooral uit naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Samen met het kind ga ik op zoek naar oplossingen voor het probleem die bij het kind passen. Hierbij vraag ik het kind om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem is opgelost. Vervolgens onderzoeken we samen welke stapjes het kind kan nemen om deze situatie te bereiken en welke stappen het kind al genomen heeft die reeds werken. Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. Het kind wordt gezien als expert, er wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind. Sterke punten worden verder uitgebouwd.